50 ДВОСТРАНИ ФЛАЕРИ

A3 за 1.450 ден. +ДДВ 

ДИМЕНЗИЈА

420мм х 297мм

ХАРТИЈА

135гр. сјаен кунздрук

ВИД НА ПЕЧАТ

Двостран колор печат

ДОРАБОТКА

Превиткани до А4 формат (4 страни А4 формат).
Превиткани на три дела (триплет).

НАЈЧЕСТО БАРАНИ КОЛИЧИНИ

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕЕДНОСТРАНИ  A3 ФЛАЕРИДВОСТРАНИ A3 ФЛАЕРИ
50 примероци950 ден.
•нарачај•
1.450 ден.
•нарачај•
100 примероци1.900 ден.
•нарачај•
2.900 ден.
нарачај•
2000 примероци6.000 ден.
•нарачај•
9.500 ден.
•нарачај•
Цените се без 18% ДДВ

ЗА ДРУГА КОЛИЧИНА, ВИД НА ХАРТИЈА ИЛИ ФОРМАТ

МЕНИ