100 ДВОСТРАНИ ФЛАЕРИ

А4 за 1.450 ден. +ДДВ 

ДИМЕНЗИЈА

210мм х 297мм

ХАРТИЈА

135гр. сјаен кунздрук

ВИД НА ПЕЧАТ

Двостран колор печат

ДОРАБОТКА

Превиткани на пола до А5.
Превиткани на три дела (триплет).

НАЈЧЕСТО БАРАНИ КОЛИЧИНИ

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕЕДНОСТРАНИ  А4 ФЛАЕРИДВОСТРАНИ А4 ФЛАЕРИ
100 примероци950 ден.
•нарачај•
1.450 ден.
•нарачај•
200 примероци1.900 ден.
•нарачај•
2.900 ден.
нарачај•
1000 примероци4.000 ден.
•нарачај•
7.500 ден.
•нарачај•
2000 примероци7.500 ден.
•нарачај•
10.000 ден.
•нарачај•
Цените се без 18% ДДВ

ЗА ДРУГА КОЛИЧИНА, ВИД НА ХАРТИЈА ИЛИ ФОРМАТ

МЕНИ