► Промотивен рекламен материјал  ► Брендирани кеси
 

БРЕНДИРАНИ КЕСИ

ФОРМАТ

По Ваш избор

ХАРТИЈА

Препорачуваме 150гр. кунздрук

ВИД НА ПЕЧАТ

Колор или една боја

ВИДОВИ НА ДОРАБОТКА

Пластификат (мат или сјај)

МИНИМУМ КОЛИЧИНА

зависно од видот на печатот од 50 примероци па нагоре.

ЗА СЕКОЈА ДИМЕНЗИЈА, ВИД НА ХАРТИЈА ИЛИ КОЛИЧИНА

МЕНИ