► Промотивен рекламен материјал   ► Членски и клуб картици
 

ЧЛЕНСКИ И КЛУБ КАРТИЦИ

Своите постојани клиенти наградете ги со членски/клуб картици.

ДИМЕНЗИЈА

86мм х 54мм

МАТЕРИЈАЛ

PVC  со дебелина од 0,75 мик. 

ВИД НА ПЕЧАТ

Колор печат (едностран или двостран)
Печат во една боја (едностран или двостран)

UV ЛАК - дополнителна опција

Едностран или двостран парцијален лак. УВ лакот може да биде мат или сјај.

ПЕРСОНАЛИЗИРАЊЕ

Пластичните картици може додатно да се персонализираат: со додавање на сериски броеви, Бар код, име и презиме.

КОЛИЧИНА

На Ваше барање.

МЕНИ