КАЛЕНДАРИ

Календарите може да бидат столни или ѕидни. Бројот на страните варира од 7 страни, 13 страни па се до една страна за ѕиден.

ФОРМАТ

Формат на ваше барање. 

БРОЈ НА СТРАНИ

На ваше барање. Сите опции се можни.

ХАРТИЈА

Препорачуваме 150гр. кунздрук

ВИД НА ПЕЧАТ

Зависно од типот на календарот:
Двостран колор или едностран колор

ВИДОВИ НА КАЛЕНДАРИ

Столни; Ѕидни

ПОВЕЗ

Спирала. Секоја друга опција е можна.

ЗА СЕКОЈА ДИМЕНЗИЈА, ВИД НА ХАРТИЈА ИЛИ КОЛИЧИНА

МЕНИ