КАТАЛОЗИ

И покрај дигиталното време, печатениот каталог е се уште е потребен и мора да се има за многу бизниси.
Димензијата на каталогот може да биде различна, од А4 формат (портрет или легнат), па се до димензијата која ја посакувате.
Цената за печатење зависи од неколку ставки и секогаш треба да ги наведете во вашето барање:
- формат (димензија)
- број на страни
- вид на хартија
- вид на печат: колор или црно бел
- количина

ДИМЕНЗИЈА

А4 формат
А5 формат
А6 формат
Секоја друга димензија 

БРОЈ НА СТРАНИ

По Ваша потреба

ВИД НА ХАРТИЈА

Наша препорака:
Корица: минимум 250гр. кунздрук
Внатрешни страни: 170гр. кунздрук
На ваше барање:
секоја друга дебелина на хартија

ВИД НА ПЕЧАТ

Наша препорака:
колор печат

КОЛИЧИНА

По ваш избор

ВИДОВИ НА ДОРАБОТКА

Секоја опција е можна

ЗА СЕКОЈА ДИМЕНЗИЈА, ВИД НА ХАРТИЈА ИЛИ КОЛИЧИНА


МЕНИ