► Промотивен рекламен материјал   ► Меморандуми
 

200 КОЛОР МЕМОРАНДУМИ

А4 за 1.400 ден. +ДДВ 

ДИМЕНЗИЈА

210мм х 148мм

ХАРТИЈА

80гр. офсетна хартија

ВИД НА ПЕЧАТ

Едностран колор печат

НАЈЧЕСТО БАРАНИ КОЛИЧИНИ

количинацена
200 примероци1.400 ден.
•нарачај•
500 примероци3.400 ден.
•нарачај•
Цените се без 18% ДДВ

ЗА СЕКОЈА ДРУГА КОЛИЧИНА ИЛИ ВИД НА ХАРТИЈА

МЕНИ