МЕНИЈА 

Менито е основа на секој ресторан. Првиот впечаток за вас и вашиот ресторан гостинот го добива преку менито.

ФОРМАТ

А4, А5 или било кој друг формат на ваше барање.

ХАРТИЈА

Препорачуваме 300гр. кунздрук

ВИД НА ПЕЧАТ

Колор

ВИДОВИ НА ДОРАБОТКА

Двостран пластификат (мат или сјај)
Спирално укоричување
Хевтање

МИНИМУМ КОЛИЧИНА

од 5 примероци па нагоре

ЗА СЕКОЈА ДИМЕНЗИЈА, ВИД НА ХАРТИЈА ИЛИ КОЛИЧИНА

МЕНИ