► Промотивен рекламен материјал   ► PVC Gift Картици
 

PVC GIFT КАРТИЦИ

Кога Вашите клиенти се во недоумица што да и поклонат на својата драга особа, понудете има gif картица.
На тој начин секогаш ќе може да си го одберат поклонот, а клиентот ќе остане Ваш.

ДИМЕНЗИЈА

86мм х 54мм

МАТЕРИЈАЛ

PVC - Дебелина од 0,35мик. до 0,75 мик. 

ВИД НА ПЕЧАТ

Колор печат (едностран или двостран)
Печат во една боја (едностран или двостран)

UV ЛАК - дополнителна опција

Едностран или двостран парцијален лак.
УВ лакот може да биде мат или сјај.

ПЕРСОНАЛИЗИРАЊЕ

Картиците за попуст може додатно да се персонализираат: со додавање на сериски броеви, Бар код, име и презиме.

КОЛИЧИНА

На Ваше барање.

МЕНИ