► Промотивен рекламен материјал  ► Сертификати/ Дипломи
 

100 СЕРТИФИКАТИ / ДИПЛОМИ

за 1.000 ден. +ДДВ 

ДИМЕНЗИЈА

А4 (210мм х 297мм)

ХАРТИЈА

300гр. сјаен кунздрук

ВИД НА ПЕЧАТ

Едностран колор печат

НАЈЧЕСТО БАРАНИ КОЛИЧИНИ

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕЦЕНА
50 примероци500 ден.
•нарачај•
100 примероци1.000 ден.
•нарачај•
200 примероци2.000 ден.
•нарачај•
Цените се без 18% ДДВ

ЗА ДРУГА КОЛИЧИНА, ВИД НА ХАРТИЈА ИЛИ ДИМЕНЗИЈА

МЕНИ