100 ПЕЧАТЕНИ ВЛЕЗНИЦИ

за 350 ден. +ДДВ 

ДИМЕНЗИЈА

50мм х 150мм

ХАРТИЈА

170гр. сјаен кунздрук

ВИД НА ПЕЧАТ

Едностран колор печат

ДОРАБОТКА

Можност за перфорирање или нумерирање.
Се наплаќа дополнително.

НАЈЧЕСТО БАРАНИ КОЛИЧИНИ

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕЦЕНА
100 примероци350 ден.
•нарачај•
200 примероци450 ден.
•нарачај•
500 примероци650 ден.
•нарачај•
Цените се без 18% ДДВ

ЗА ДРУГА КОЛИЧИНА, ВИД НА ХАРТИЈА ИЛИ ФОРМАТ

МЕНИ