► Промотивен рекламен материјал ► Анти-стрес топчe NOSTRES
 

Aнти-стрес топче NOSTRES

OПИС:

Ø6.3 cm

ЦЕНА:

45 ден. +ДДВ. (без печатење)

ЦЕНА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ:

еднострано: 15 ден. + ддв.

БОЈА:

По избор.

МИНИМУМ КОЛИЧИНА

20

МЕНИ