Печатење чадори MISTRAL

Printing Umbrellas: Mistral

ОПИС

Чадор со автоматско отварање, 8 сегменти, пластична дршка, краеви и врв.

ЦЕНА:

290 ден. + ддв

БОЈА:

црвена и црна

ИЗРАБОТКА:

сито или дигитален печат

МИНИМУМ КОЛИЧИНА

20

МЕНИ