► Промотивен рекламен материјал ► Столен часовник GAMP
 

Столен часовник GAMP

ОПИС

Пластичен столен часовник со чашка за пенкала, аларм, хидрометар, термометар и држач за визит-картичка. Со можност за брендирање.

Димензија

10 x 6 x 10.6 cm

ЦЕНА:

540 ден. +ДДВ. (без печатење)

МИНИМУМ КОЛИЧИНА

10

МЕНИ