Printing Flyers: A4 Format

Двострано печатење 100 флаери

А4 за 1.450 ден. +ДДВ 

ДИМЕНЗИЈА

210мм х 297мм

ХАРТИЈА

135гр. сјаен кунздрук

ПЕЧАТЕЊЕ

Двостран колор печат

ИЗРАБОТКА

Превиткани на пола до А5.
Превиткани на три дела (триплет).

НАЈЧЕСТО БАРАНИ КОЛИЧИНИ

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕЕДНОСТРАНИ  А4 ФЛАЕРИДВОСТРАНИ А4 ФЛАЕРИ
100 примероци1.100 ден.
•нарачај•
1.450 ден.
•нарачај•
200 примероци2.100 ден.
•нарачај•
2.800 ден.
нарачај•
1000 примероци6.500 ден.
•нарачај•
8.500 ден.
•нарачај•
2000 примероци8.000 ден.
•нарачај•
10.000 ден.
•нарачај•
Цените се без 18% ДДВ

ЗА ДРУГА КОЛИЧИНА, ВИД НА ХАРТИЈА ИЛИ ФОРМАТ

МЕНИ