► Промотивен рекламен материјал  ► Флаери  ► DL/ Американ флаери
 

Printing DL Flyers

Двострано печатење 100 флаери

DL за 500 ден. +ДДВ 

ДИМЕНЗИЈА

99мм х 210мм

ХАРТИЈА

135гр. сјаен кунздрук

ПЕЧАТЕЊЕ

Двостран колор печат

НАЈЧЕСТО БАРАНИ КОЛИЧИНИ

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕЕДНОСТРАНИ DL ФЛАЕРИДВОСТРАНИ DL ФЛАЕРИ
100 примероци400 ден.
•нарачај•
500 ден.
•нарачај•
200 примероци640 ден.
•нарачај•
980 ден.
•нарачај•
500 примероци1.590 ден.
•нарачај•
2.430 ден.
•нарачај•
2000 примероци4.400 ден.
•нарачај•
5.150 ден.
•нарачај•
Цените се без 18% ДДВ

ЗА ДРУГА КОЛИЧИНА, ВИД НА ХАРТИЈА ИЛИ ФОРМАТ

МЕНИ