► Промотивен рекламен материјал  ► Флаери  ► DL/ Американ флаери
 

Printing DL Flyers

Двострано печатење 100 флаери

DL за 600 ден. +ДДВ 

ДИМЕНЗИЈА

99мм х 210мм

ХАРТИЈА

135гр. сјаен кунздрук

ПЕЧАТЕЊЕ

Двостран колор печат

НАЈЧЕСТО БАРАНИ КОЛИЧИНИ

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕЕДНОСТРАНИ DL ФЛАЕРИДВОСТРАНИ DL ФЛАЕРИ
100 примероци450 ден.
•нарачај•
600 ден.
•нарачај•
200 примероци750 ден.
•нарачај•
1.050 ден.
•нарачај•
500 примероци1.850 ден.
•нарачај•
2.650 ден.
•нарачај•
2000 примероци6,000 ден.
•нарачај•
7.600 ден.
•нарачај•
Цените се без 18% ДДВ

ЗА ДРУГА КОЛИЧИНА, ВИД НА ХАРТИЈА ИЛИ ФОРМАТ

МЕНИ