► Промотивен рекламен материјал ► Деловна папка PORTFOLIO
 

Печатење папки PORTFOLIO

ОПИС

Деловна папка од PU материјал со заменлив А4 книжен блок и повеќе прегради на внатрешната страна од корицата.

ЦЕНА:

400 ден. + ддв (без печатење)

БОЈА:

Мастило сина.  

МИНИМУМ КОЛИЧИНА

20

МЕНИ