► Промотивен рекламен материјал  ► Бизнис покани
 

Printing Business Invitations

ПЕЧАТЕЊЕ 100 БИЗНИС ПОКАНИ

за 500ден. +  ДДВ 

ДИМЕНЗИЈА

99мм х 210мм

ХАРТИЈА

300гр. кунздрук

ПЕЧАТЕЊЕ

Двостран колор печат

НАЈЧЕСТО БАРАНИ КОЛИЧИНИ

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕЕДНОСТРАН КОЛОРДВОСТРАН КОЛОР
100 примероци500 ден.
•нарачај•
700 ден.
•нарачај•
200 примероци900 ден.
•нарачај•
1.300 ден.
•нарачај•
Цените се без 18% ДДВ

ЗА ДРУГА КОЛИЧИНА, ВИД НА ХАРТИЈА ИЛИ ФОРМАТ

МЕНИ