► Промотивен рекламен материјал  ► Бизнис покани
 

Printing Business Invitations

ПЕЧАТЕЊЕ 100 БИЗНИС ПОКАНИ

за 350 ден. +ДДВ 

ДИМЕНЗИЈА

99мм х 210мм

ХАРТИЈА

300гр. кунздрук

ПЕЧАТЕЊЕ

Двостран колор печат

НАЈЧЕСТО БАРАНИ КОЛИЧИНИ

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕЕДНОСТРАН КОЛОРДВОСТРАН КОЛОР
100 примероци350 ден.
•нарачај•
500 ден.
•нарачај•
200 примероци640 ден.
•нарачај•
1.020 ден.
•нарачај•
Цените се без 18% ДДВ

ЗА ДРУГА КОЛИЧИНА, ВИД НА ХАРТИЈА ИЛИ ФОРМАТ

МЕНИ