► Промотивен рекламен материјал   ► Брендирани тетратки
 

БРЕНДИРАНИ ТЕТРАТКИ

Брендираните тетратки се најчесто користениот рекламен материјал. Бројот на страни може да варира и истиот да се усогласува на вашите потреби.
 

Printing Notebooks

ДИМЕНЗИЈА

А4 формат; А5 формат; А6 формат.
Димензија по ваш избор.

БРОЈ НА ВНАТРЕШНИ СТРАНИ

50 листа (100 страни);  100 листа (200 страни)
Сите други опции се можни.

ХАРТИЈА

За внатрешни страни: 80гр. офсетна хартија.
За корица: 300гр. кунздрук.
Сите други опции се можни.

ПЕЧАТЕЊЕ

Корица: колор-двострано или еднострано.
Внатре: колор или црно бело.
Сите други опции се можни.

ПОВЕЗ

Спирала. 
Тврд повез.

МЕНИ