ПЕЧАТЕЊЕ БРОШУРИ

Цената за печатење зависи од неколку ставки и секогаш треба да ги наведете во вашето барање:
- формат (димензија)
- број на страни
- вид на хартија
- вид на печат: колор или црно бел
- количина

Printing Brochures: A4, A5, A6 format

ДИМЕНЗИЈА

А4 формат
А5 формат
А6 формат
Секоја друга димензија 

БРОЈ НА СТРАНИ

По Ваша потреба

ВИД НА ХАРТИЈА

Наша препорака:
минимум 170гр. кунздрук
На ваше барање:
секоја друга дебелина на хартија

ПЕЧАТЕЊЕ

Наша препорака:
колор печат

КОЛИЧИНА

По Ваш избор

ЗА СЕКОЈА ДИМЕНЗИЈА, ВИД НА ХАРТИЈА ИЛИ КОЛИЧИНА


МЕНИ