► Промотивен рекламен материјал   ► Членски и клуб картици
 

ПЕЧАТЕЊЕ ЧЛЕНСКИ И КЛУБ КАРТИЦИ

Своите постојани клиенти наградете ги со членски/клуб картици.

Printing Member and Club Cards

ДИМЕНЗИЈА

86мм х 54мм

МАТЕРИЈАЛ

PVC  со дебелина од 0,75 мик. 

ПЕЧАТЕЊЕ

Колор печат (едностран или двостран)
Печат во една боја (едностран или двостран)

ИЗРАБОТКА

Едностран или двостран парцијален лак. УВ лакот може да биде мат или сјај.

ПЕРСОНАЛИЗИРАЊЕ

Пластичните картици може додатно да се персонализираат: со додавање на сериски броеви, бар код, име и презиме.

КОЛИЧИНА

На Ваше барање.

МЕНИ