► Промотивен рекламен материјал  ► Флаери  ► Флаери по избор
 

ПЕЧАТЕЊЕ ФЛАЕРИ ПО ИЗБОР

Менито е основа на секој ресторан. Првиот впечаток за вас и вашиот ресторан гостинот го добива преку менито.
ИН Дизајн Студио има долгогодишно искуство во создавање на разни видови менија, почнувајќи од припрема па се до финален производ. 
Количините не се пречка и можат истите да бидат од 5 примероци па нагоре.

Формат

Формат според ваше барање.

Хартија

Хартија според Ваше барање

Вид на печат

Колор двостран или црно бело

Видови на доработка

Виткање

МЕНИ