ПЕЧАТЕЊЕ ID КАРТИЦИ

Нека Вашите вработени бидат препознатливи и по единствената ID картица со логото и боите на Вашата фирма.

Printing ID Cards

ДИМЕНЗИЈА

86мм х 54мм

МАТЕРИЈАЛ

PVC - Дебелина од 0,35мик. до 0,75 мик. 

ПЕЧАТЕЊЕ

Колор печат (едностран или двостран)

ИЗРАБОТКА

Едностран или двостран парцијален лак. УВ лакот може да биде мат или сјај.

ПЕРСОНАЛИЗИРАЊЕ

ID картиците може додатно да се персонализираат: со додавање на сериски броеви, бар код, име и презиме.

КОЛИЧИНА

На Ваше барање.

МЕНИ