КНИГИ - печатење и прелом

Ви стоиме на располагање за изработка на секаков вид книги, почнувајќи од припрема па се до финален производ. 
Количините не се пречка и истите можат да бидат од 10 примероци па нагоре.

Printing Books

Цената за печатење на една книга зависи од неколку ставки кои секогаш треба да ги наведете во вашето барање.

- димензија
- број на страни
- вид на хартија за внатрешни страни
- вид на печат: колор или црно бело
- вид на хартија за корица
- доработока на корица (пластификат)
- повез: хевтана, лепена, тврд повез
- количина за печатење

МЕНИ