► Промотивен рекламен материјал   ► PVC Gift Картици
 

ПЕЧАТЕЊЕ PVC GIFT КАРТИЦИ

Кога Вашите клиенти се во недоумица што да и поклонат на својата драга особа, понудете им gift картица.
На тој начин секогаш ќе можat да си го одберат поклонот, а клиентот ќе остане Ваш.

Printing PVC Gift Cards

ДИМЕНЗИЈА

86мм х 54мм

МАТЕРИЈАЛ

PVC - Дебелина од 0,35мик. до 0,75 мик. 

ПЕЧАТЕЊЕ

Колор печат (едностран или двостран)
Печат во една боја (едностран или двостран)

ИЗРАБОТКА

Едностран или двостран парцијален лак.
УВ лакот може да биде мат или сјај.

ПЕРСОНАЛИЗИРАЊЕ

Картиците за попуст може додатно да се персонализираат: со додавање на сериски броеви, бар код, име и презиме.

КОЛИЧИНА

На Ваше барање.

МЕНИ