► Промотивен рекламен материјал   ► PVC Картици за попуст
 

ПЕЧАТЕЊЕ PVC КАРТИЦИ за ПОПУСТ

Главна цел на картиците за попуст е привлекување нови клиенти и задржување на старите.

Printing PVC Discount Cards

ДИМЕНЗИЈА

86мм х 54мм

МАТЕРИЈАЛ

PVC - Дебелина од 0,35мик. до 0,75 мик. 

ПЕЧАТЕЊЕ

Колор печат (едностран или двостран)
Печат во една боја (едностран или двостран)

ИЗРАБОТКА

Едностран или двостран парцијален лак. УВ лакот може да биде мат или сјај.

ПЕРСОНАЛИЗИРАЊЕ

Картиците за попуст може додатно да се персонализираат: со додавање на сериски броеви, бар код, име и презиме.

КОЛИЧИНА

На Ваше барање.

МЕНИ