► Промотивен рекламен материјал   ► PVC Транспарентни визит карти
 

Печатење PVC ТРАНСПАРЕНТНИ
ВИЗИТ-КАРТИ

Оставете впечаток кај вашите клиенти уште од самото давање на визит-картата и бидете сигурни дека истата ќе ја зачуваат долг период.

Printing PVC Business Cards: Transparent

ДИМЕНЗИЈА

85мм х 55мм

МАТЕРИЈАЛ

PVC - Дебелина од 0,35мик. до 0,75 мик. 
Мат или сјајна картица.

ПЕЧАТЕЊЕ

Едностран колор печат.

ИЗРАБОТКА

Едностран или двостран.
Целосено покривање или парцијалено.

КОЛИЧИНА

На Ваше барање.

МЕНИ