► Промотивен рекламен материјал   ► PVC Визит карти
 

Печатење PVC визит-карти

Белите PVC визит-карти поради својата основа дозволуваат печатење во целосен колорит со можност за додавање делови со УВ лак.
Истите може да се печатат и со сребрена или златна  боја.

Printing PVC Business Cards

ДИМЕНЗИЈА

85мм х 55мм

МАТЕРИЈАЛ

PVC - Дебелина од 0,35мик. до 0,75 мик. 
Боја: бела

ПЕЧАТЕЊЕ

Колор печат (едностран или двостран)
Злато печат (едностран или двостран)
Сребро печат (едностран или двостран)

Печат во една боја (едностран или двостран)
Секоја комбинација е во можност.

ИЗРАБОТКА

Едностран или двостран парцијален лак. 
Мат или сјај.

КОЛИЧИНА

На Ваше барање.

МЕНИ