► Промотивен рекламен материјал   ► PVC Сребрени визит карти
 

Печатење PVC СРЕБРЕНИ визит-карти

Оставете впечаток кај вашите клиенти уште од самото давање на визит-картата и бидете сигурни дека истата ќе ја зачуваат на долг период.

Printing PVC Business Cards: Silver

ДИМЕНЗИЈА

85мм х 55мм

МАТЕРИЈАЛ

PVC - Дебелина од 0,35мик. до 0,75 мик. 
Боја: сребрена

ПЕЧАТЕЊЕ

Колор печат (едностран или двостран)
Сребро печат (едностран или двостран)
Печат во една боја (едностран или двостран)
Секоја комбинација е во можност.

ИЗРАБОТКА

Едностран или двостран парцијален УВ лак. 

КОЛИЧИНА

На Ваше барање.

МЕНИ