► Промотивен рекламен материјал ► Алуминиумска рамка

Алуминиумска рамка за постери

ОПИС

Алуминиумска рамка за постер.
Димензија во А и B формат.

Димензија

A0 - 841 x 1188mm           B0 - 1000 × 1410mm  
A1 - 594 x 841mm             B1 - 707 × 1000mm
A2 - 420 x 594mm             B2 - 500 × 710mm
A3 - 297 x 420mm             B3 - 353 × 500mm
A4 - 210 x 297mm             B4 - 250 x 353mm
A5 -148 x210mm               B5 - 
176 x 250mm     
Препорачан печат за рамката:  UV печат.

МЕНИ