► Промотивен рекламен материјал ► Сублимациска шолја KLASIK
 

Печатење сублимациска шолја KLASIK

Printing Mugs: Klasik

ОПИС

Сублимациски шолји со можност за принт по цела површина.

ЦЕНА:

160 ден.+ ддв 

ВИД НА ПРИНТ

сублимација

МИНИМУМ КОЛИЧИНА

20 

МЕНИ