• ДИГИТАЛНО КОЛОР ПЕЧАТЕЊЕ НА ЗАПАЛКИ

    - Неограничени можности

    - Без ограничување во боите

    - Можност за UV лак